Cửa cuốn chống cháy E

Cửa cuốn chống cháy 120 phút

Cửa cuốn chống cháy 120 phút

cửa cuốn chống cháy E 60, E 90, E 120, cửa cuốn chống cháy,cửa cuốn chống cháy 1 lớp

Cửa cuốn chống cháy 120 phút ( E120 )

Cửa cuốn chống cháy 120 phút ( E120 )

vật liệu chống cháy đang là một biện pháp chống cháy thụ đông và là yếu tố quan trọng nhất đang được sử...

Cửa cuốn chống cháy Dapudoor

Cửa cuốn chống cháy Dapudoor

Cửa cuốn ngăn lửa E được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn chống cháy E ( integrity ) theo các mức thời gian chịu lửa...

Cửa cuốn chống cháy 2 lớp E90

Cửa cuốn chống cháy 2 lớp E90

cửa cuốn,cửa cuốn chống cháy, cửa cuốn chống cháy 2 lớp, roll steel door, fire-rate steel door, cửa thép, cửa thép...

Cửa cuốn siêu trường DAPUDOOR

Cửa cuốn siêu trường DAPUDOOR

cửa cuốn, cửa cuốn chống cháy, roll steel door, fire-rate steel door, cửa thép, cửa cuốn siêu trường,cửa cuốn siêu...

Cửa cuốn chống cháy 3 lớp

Cửa cuốn chống cháy 3 lớp

cửa cuốn, cửa cuốn chống cháy,cửa cuốn chống cháy 3 lớp, roll steel door, fire-rate steel door, cửa thép, cửa thép...

Cửa cuốn an toàn 1 lớp

Cửa cuốn an toàn 1 lớp

cửa cuốn chống cháy E 60,cửa cuốn an toàn 1 lớp, cửa cuốn chống cháy, roll steel door, fire-rate steel door,

Cửa cuốn an toàn 2 lớp

Cửa cuốn an toàn 2 lớp

cửa cuốn, cửa cuốn chống cháy, cửa cuốn an toàn 2 lớp,cửa cuốn E 90

Cửa cuốn siêu trường 2 lớp

Cửa cuốn siêu trường 2 lớp

cửa cuốn, cửa cuốn chống cháy, cửa cuốn siêu trường

Khách hàng - Đối tác

Support Online (24/7) 0971546866